výroba a aplikace
končetinových protéz, ortéz
ortopedických vložek a obuvi


ÚVOD:

Slovo protetika je v podvědomí lidí spojeno spíše se zubní náhradou chrupu, ale přívlastek "ortopedická protetika" již naznačuje propojenost s ortopedií (léčbou pohybového ústrojí). V současné době se ortopedická protetika prezentuje jako interdisicplinární obor léčebně preventivní péče.

Protetika

- ve vlastním slova smyslu je obor ortopedické protetiky, který se zabývá stavbou a aplikací protetických pomůcek jako jsou protézy horních a dolních končetin, které kompenzují deficit jak somatický tak funkční.

Ortotika

- jako další obor ortopedické protetiky - je zaměřen na pacienty, u nichž je potřeba kompenzovat či ovlivňovat pouze funkční stránku poškození, aniž by se ovlivňovala morfologie dané tělní partie.

Kalceotika

- do tohoto oboru řadíme návrh a stavbu individuálních ortopedických vložek a obuvi.

Epitetika

- pomůcky kompenzující pouze morfologickou stránku poškození aniž by ovlivňovaly funkci.

Adjuvatika

- např. zdravotní postele, vozíky, hole adaptují a integrují invalidního pacienta do jeho životního prostředí.